ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการ
  งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 13 อาคารที่ได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์แบบฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในระดับต่างๆ วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ของภาครัฐและเอกชน วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมอาคารเขียวไทย
  การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมอาคารเขียวไทย วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ อาคารออลซีซั่น ชั้น 43 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับ SCG
  การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับ SCG วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนปูนซีเมนต์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมงานการแข่งขันสุดยอดอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน (SOS Featuring Energy)
  เข้าร่วมงานการแข่งขันสุดยอดอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน (SOS Featuring Energy) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 5”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 5” วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 4”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 4” วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 3”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 3” วันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 2”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 2” วันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 1”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 1” วันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลเมืองพัทยา”
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลเมืองพัทยา” วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอวาตารนคารา โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น พัทยา พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด
 • คณะบุคคลจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  คณะบุคคลจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตึก 8 ชั้น 1
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครราชสีมา”
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครราชสีมา” วันพุธที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก เทศบาลนครราชสีมา พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครเชียงใหม่”
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครเชียงใหม่” วันพุธที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ เทศบาลเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด