ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • พิธีมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก ในหัวข้อ “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์”
  พิธีมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก ในหัวข้อ “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์” จัดขึ้นในวันคล้ายวันครบรอบ 63 ปี วันสถาปนากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลัง..
 • การประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 2 เรื่องเกณฑ์ระบบปรับอากาศ”
  นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 2 เรื่องเกณฑ์ระบบปรับอ..
 • การประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 1 เรื่องเกณฑ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง”
  นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 1 เรื่องเกณฑ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง” ณ โรงแรม เดอะ ทวินทา..
 • การเข้าเยี่ยมพบอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางบ่อ
  การเข้าเยี่ยมพบอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางบ่อ
 • การเข้าเยี่ยมพบอาคาร Siam at Siam Design Hotel Pattaya
  การเข้าเยี่ยมพบอาคาร Siam at Siam Design Hotel Pattaya
 • การเข้าเยี่ยมพบอาคารเรียนรวมและอาคารบรรยายรวม สูง 3 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  การเข้าเยี่ยมพบอาคารเรียนรวมและอาคารบรรยายรวม สูง 3 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • การเยี่ยมพบอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  การเยี่ยมพบอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การเยี่ยมพบอาคาร The circle 2 Living Prototype
  การเยี่ยมพบอาคาร The circle 2 Living Prototype
 • การเยี่ยมพบอาคารปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การเยี่ยมพบอาคารปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนาม เข้าพบคณะผู้แทน พพ.
  คณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนามเข้าพบผู้แทน พพ. เพื่อหารือเรื่องนโยบายประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารของประเทศไทย
 • ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์"
  ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์" ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ทีม "สองไม่เคยพอ" - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ทีม "อาโมจินเยว" - รางวัลรองชนะเลิศอ..
 • เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM DAY
  งานนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM DAY วันพุธที่ 4 กันยายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่าน "รอบแรก" กิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์”
  กิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก