ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • เปิดรับสมัครการฝึกอบรมโปรแกรม BEC สจล. และ ม.เกษตร
  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • โครงการ BEC สัญจร เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดโครงการ BEC สัญจร เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 1..
 • เปิดรับสมัครกิจกรรมการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
  เปิดรับสมัครกิจกรรมการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
 • กิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการจัดกิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการผลักดัน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการออกแบบอาคารอน..
 • การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนา เปิดโครงการ “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 • การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่3
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่3 ขึ้น ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายและการส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนาม MOU กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 แห่ง เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคาร-บ้านประหยัดพลังงาน เล็งคลอดกฎหมายนำร่องอาคารขนาดใหญ่มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า &q..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรม"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
 • การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่2
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่2 ขึ้น ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่1
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • การออกบูธกิจกรรม ในงานสัมมนาประจำปี 2560 ของโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (PEECB) ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร” ขึ้น ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ สาทร
 • เปิดรับสมัครเพิ่มจำนวน 30 คน การฝึกอบรมโปรแกรม BEC ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน”
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ฯ
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดชลบุรี
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์..