ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • กิจกรรมการออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัดสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ"
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • กิจกรรมการออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง "งานกำกับดูและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“งานกำกับดูและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม”
 • กิจกรรมการออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้เข้าชมงานวิศวกรรม'60 (Engineering Expo 2017)"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้เข้าชมงานวิศวกรรม'60 (Engineering Expo 2017)” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร EH 100-101 ไบเทค บางน..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 6
  การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 6 ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 &..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Arcadia Auditorium คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสถาปัตย์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาคารที่ได้รางวัลBEC AWARD 2017
  งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานกา..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 4
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC”
 • ประกาศผลกิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"
  ทางโครงการฯ ขอขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธ..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MOU) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ..
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคาร E-12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของงาน Ted Talk ภายใต้หัวข้อ TREA TALKs 2017 : Real Estate 2017 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Studio 1-3 Center point ..