ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธ..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MOU) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ..
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคาร E-12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของงาน Ted Talk ภายใต้หัวข้อ TREA TALKs 2017 : Real Estate 2017 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Studio 1-3 Center point ..
 • เปิดรับสมัครการฝึกอบรมโปรแกรม BEC สจล. และ ม.เกษตร
  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • โครงการ BEC สัญจร เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดโครงการ BEC สัญจร เยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 1..
 • เปิดรับสมัครกิจกรรมการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
  เปิดรับสมัครกิจกรรมการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
 • กิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการจัดกิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการผลักดัน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการออกแบบอาคารอน..
 • การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนา เปิดโครงการ “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 • การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่3
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่3 ขึ้น ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายและการส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนาม MOU กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 แห่ง เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคาร-บ้านประหยัดพลังงาน เล็งคลอดกฎหมายนำร่องอาคารขนาดใหญ่มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า &q..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรม"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแก่ครูผู้สอนในสาขาสถาปัตยกรรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
 • การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่2
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่2 ขึ้น ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • การออกบูธกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่1
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น