ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • งานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย จัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสีลม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายอาคารอนุรักษ์ะพพลังงานและการใช้งานโปรแกรมคำนวนค่าการอนุรักษ์พลังงาน หลังจ..
 • รับสมัครเข้าร่วมประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”
 • การร่วมออกบูธงานสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ”
  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ” งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ Ms. Deirdre Boyd , UN Resident Coordinator and..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหาน..
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานและระบบการใช้พลังงานภายในอาคาร
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานและระบบการใช้พลังงานภายในอาคาร วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง..
 • การร่วมออกบูธงานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ งานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561” จัดโดย บริษัท เบสท์เอน จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพ..
 • การร่วมออกบูธงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในงานสัมมนา่วิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ..
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สภาวิศวกร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ " การสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย "
  นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ" การสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย " ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตร..
 • ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสภาสถาปนิก
  กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสภาสถาปนิก ในการรับรองวิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
 • กิจกรรมการออกบูธในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  กิจกรรมการออกบูธในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5
  การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 7
  การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 7 ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC”
 • กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
  กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง