ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

  • การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ
    การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตย..