ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561
  นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โดยในปีนี้ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 18 อาคาร ประกอบด้วยฉลากระดับดีเด่น จำนวน 1 อาค..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเการรออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ๋ SCG เชตบางซื่อ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบ..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่องกฎหมายอาคารอนุ..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท แอล. พี. เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาขน) จัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุ..
 • เลื่อนการประกาศผล การประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  เลื่อนการกระกาศผล การประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากเดิมวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 • การเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ผ่านการประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561โดยมีตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมด้วย ครั้งนี้ได้ไปเข้าเยี่ยมชมอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 อา..
 • รับสมัครเข้าร่วมประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”
 • การร่วมออกบูธงานสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ”
  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ” งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ Ms. Deirdre Boyd , UN Resident Coordinator and..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหาน..
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานและระบบการใช้พลังงานภายในอาคาร
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานและระบบการใช้พลังงานภายในอาคาร วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง..
 • การร่วมออกบูธงานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ งานสัมมนา โครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561” จัดโดย บริษัท เบสท์เอน จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพ..
 • การร่วมออกบูธงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในงานสัมมนา่วิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ..