สาระน่ารู้

 • การประเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED
  การประเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED
 • ความเป็นมา...สถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture)
  ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมคือ ความพยายามของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความต้องการความสบายของมนุษย์จึงมีน้อยมาก
 • กระจกอัจฉริยะ Smart Windows ตอนที่ 2
  กระจกอัจฉริยะ Smart Windows ตอนที่ 2
 • กระจกอัจฉริยะ Smart Windows ตอนที่ 1
  กระจกอัจฉริยะ Smart Windows ตอนที่ 1
 • ระบบระบายอากาศใต้หลังคา หรือ หลังคาเย็น
  ระบบระบายอากาศใต้หลังคา หรือ หลังคาเย็น
 • Zero energy building design
  Zero energy building design
 • อาคารประหยัดพลังงานและอาคารเขียว
  อาคารประหยัดพลังงานและอาคารเขียว
 • ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF
  ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF
 • ทำความรู้จัก คำศัพท์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จัดเป็นงานระบบไฟฟ้าที่มักจะได้รับการออกแบบเป็นอันดับแรกเสมอ เมื่อมีการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และถ้าออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็จะสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้
 • ระบบโครงสร้างผนังกระจก (Structural glass wall)
  ความต้องการในการใช้กระจกในงานสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายในด้านรูปแบบมากขึ้นเรื่อย ๆ อาคารสมัยใหม่หลาย ๆ แห่งได้รับการออกแบบให้มีการใช้กระจกในรูปแบบที่แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ จนเกิดเป็นการแข่งขันในเชิงภาพลักษณ์
 • เรื่องของกระจก The Story of Glass
  กระจก เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมนำมาประยุกต์เป็นส่วนประกอบของกรอบอาคารอย่างกว้างขว้าง ทั้งในลักษณะของผนังโปร่งแสงและหลังคาโปร่งแสง อย่างไรก็ตามการใช้กระจกเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบอาคารนับว่ามีผลต่อการใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมาก
 • ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • เทคโนโลยีผนังกันความร้อน EIFS
  ระบบผนังอาคารกันความร้อน โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ ระบบผนังหุ้มฉนวนกันความร้อนภายในอาคาร และระบบผนังหุ้มฉนวนกันความร้อนภายนอกอาคาร สำหรับประเทศไทยส่วนมากจะใช้ระบบผนังกันความร้อนโดยการหุ้มฉนวนภายในอาคาร เนื่องจากสามารถติดตั้งง่าย แต่ระบบนี้มีประสิทธิภาพในการกันค..
 • ฉนวนโฟม กับ เทคโนโลยีผนัง
  ฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) คือ วัสดุที่นำมาใช้เพื่อลดอัตราการถ่ายเทความร้อนหรือควบคุมปริมาณการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร ซึ่งมีผลช่วยในการลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ กล่าวคือ สามารถช่วยลดขนาดของเครื่องปรับอากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โด..