ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ เทศบาลเมืองเกาะสมุย

ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยท่านอธิบบดีไกรฤทธิ์  นิลคูหา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานและเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554