ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ เทศบาลเมืองภูเก็ต

ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยท่านอธิบบดีไกรฤทธิ์  นิลคูหา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานและเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554