ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัด
สัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๓ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องธาราทองบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการเตรียมความพร้อม โดยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ได้อธิบายถึงสถานะของกฎกระทรวง และการประกาศใช้ที่จะเกิดขึ้นปลายปี ๒๕๖๑ 
รวมถึงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผู้จัดการโครงการ