ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

ขยายเวลารับสมัคร!! เข้าร่วมการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน


ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขยายเวลารับสมัครการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ถึง 30 กันยายน

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดให้มีการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภายใต้ชื่อกิจกรรม “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท ขยายเวลาการรับสมัคร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จากเดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีเวลาในการสมัครและสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมากขึ้น
โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่างนี้ 

http://2e-building.com/article.php?cat=news&id=367

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E