ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมการออกบูธในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้อง แกรนบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
           ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ที่เข้าร่วมงาน  รวมถึงผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทในงาน มากกว่า 300 คน