ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมการออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ"

  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัดสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ" เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร
           ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ที่เข้าร่วมงาน  รวมถึงผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทในงาน มากกว่า 100 คน