ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมการออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง "งานกำกับดูและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม"

  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“งานกำกับดูและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม” เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2560 ณ ห้อง แกรนบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
           ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ที่เข้าร่วมงาน  รวมถึงผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทในงาน มากกว่า 300 คน