ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมการออกบูธกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้เข้าชมงานวิศวกรรม'60 (Engineering Expo 2017)"

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้เข้าชมงานวิศวกรรม'60 (Engineering Expo 2017)” ระหว่างวันที่ 16-18  พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร EH 100-101 ไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร
           ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าชมงาน Engineering Expo 2017  รวมถึงผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทในงาน ตลอดทั้ง 3 วัน มากกว่า 500 คน