ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 6

 

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม SILK 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร