ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 2

FUTURE THAILAND PROPERTY : PEOPLE : PROSPERITY… ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของงาน Ted Talk ภายใต้หัวข้อ TREA TALKs 2017 : Real Estate 2017
 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Studio 1-3   Center point Studio สถานี BTS แบริง
 

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ FUTURE THAILAND PROPERTY : PEOPLE : PROSPERITY… ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค อาทิ จังหวัด ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นนทบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา มุกดาหาร พิษณุโลก และเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมภายในงานนั้นมีทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 


     

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E