สาระน่ารู้

ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม

ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม

           การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหลายๆรูปแบบ เช่น คอนโดมิเนียม นิยมใช้การก่อสร้างด้วยผนังคอนกรีตระบบ Precast เป็นอย่างมาก เพราะด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งระดับช่างฝีมือและแรงงานทั่วไป โดยการใช้ระบบ Precast จะลดจำนวนแรงงานได้จำนวนมาก และสามารถก่อสร้างอาคารได้รวดเร็ว และอีกหนึงเหตุผลเมื่อใช้วิธีการหล่อชิ้นส่วนก่อนแล้วจึงไปติดตั้ง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้ง ความเรียบและขนาดที่เท่า ๆ กัน การทำช่องประตูหรือหน้าต่างจะได้ขนาดที่แม่นยำถูกต้อง แต่ด้วยคุณสมบัติค่าการถ่ายเทความร้อนของผนังคอนกรีต Precast ที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนค่อนข้างสูง จึงทำให้ระบบกรอบอาคารของอาคารที่นิยมใช้ผนังคอนกรีต Precast ไม่สามารถกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่นที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนค่อนข้างต่ำ เช่น อิฐมวลเบา เป็นต้น
ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาผนังคอนกรีต Precast ชนิดใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ทั้งยังมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักในการติดตั้ง ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และช่วยให้เจ้าของโครงการประหยัดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความร้อนให้เข้าสู่อาคารได้อีกด้วย นั้นคือ  "ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม" มีวัสดุประกอบด้วย ซีเมนต์ ทราย และโฟม EPS (Expanded Polystyrene) พร้อมด้วยสารเพิ่มการยึดเกาะพิเศษกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน สามารถเป็นฉนวนความร้อนได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน ผิวเรียบ ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          จุดเด่นของผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม
          1) น้ำหนักเบา มีน้ำหนัก 65-70 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งเป็น 1/4 ของคอนกรีตและ 1/3 ของผนังก่ออิฐทั่วไป เป็นผลให้น้ำหนักรวมของอาคารลดลง สามารถประหยัดราคาค่าโครงสร้างได้
          2) ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าระยะห่างระหว่างรูพรุนภายในและโครงสร้างภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว สามารถป้องกันการแพร่กระจายของความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทาสีตามมาตรฐานสากล จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีกว่าอิฐทั่วไป
          3. การทนไฟ เนื่องจากเป็นผนังเบาที่ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ผนังซีเมนต์โฟมที่มีความหนา 10 เซนติเมตร สามารถทนไฟได้นานถึง 3 ชั่วโมง จึงถือเป็นไปตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
          4. เป็นฉนวนป้องกันเสียง ที่สามารถกันเสียงได้ 40-42 dB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาและส่วนประกอบด้วย
          5. การวัดขนาดความถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ (น้อยกว่า 0.5%)
          6. ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้กับโครงสร้างทั่วไป ทั้งยังสามารถติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา และอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ได้ง่าย ทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายแรงงาน
7. ประหยัด ด้วยคุณสมบัติของซีเมนต์โฟม ที่มีน้ำหนักเบา ทำให้ลดขนาดและช่วยลดโครงสร้าง รวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับการก่ออิฐทั่วไป
8. ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากวัสดุอย่างซีเมนต์ Fly ash, EPS และอื่น ๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการรีไซเคิล ไม่แพร่กระจายรังสีและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์

    

ขอบคุณที่มาจาก >>
http://www.buildernews.in.th/techproducts/product-knowledge/7364
http://www.nbuiltcompany.com/th/pages/2308-BB-WALL-PANEL-DATA