สาระน่ารู้

การทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ


ที่มาภาพ : http://www.j7eng.com
 
              Hot water from Air-conditioning Systems คือ การทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศหรือการนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งจาก Condensing ของเครื่องปรับอากาศมาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ำ  นอกจากนี้ ยังเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำ จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศทำงานดียิ่งขึ้น เพราะ สามารถช่วยให้คอยล์ร้อน ระบายความร้อนดีขึ้น เร็วขึ้น จึงลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ รอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ลดลง มีผลให้ระบบปรับอากาศสามารถลดความต้องการพลังงานไฟฟ้า ได้อีกต่อหนึ่ง ระบบนี้เหมาะกับบ้านพักอาศัยไปจนถึงกิจการโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม สปา ฟิตเนสต่าง ๆ หรือกิจการอื่น ๆ ที่มีความต้องการใช้น้ำร้อนในการประกอบธุรกิจที่มาภาพ : http://www.spowerteam.co.th/


ที่มา : http://www.spowerteam.co.th และ http://www.j7eng.com/