ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
293 โครงการศุภาลัย เวอเนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด 06 มีค. 2561
294 อาคารหอพักนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 12 มีค. 2561
295 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 มีค. 2561
296 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 มีค. 2561
297 อาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 20 เมย. 2561
298 อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จังหวัดปทุมธานี บริษัท เคแปลน จำกัด 25 เมย. 2561
299 อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จังหวัดนครปฐม บริษัท เคแปลน จำกัด 25 เมย. 2561