ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
256 อาคารพักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 01 พย. 2560
257 โครงการเดอะ ลุมพินี ทเวนตี้โฟร์ บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 พย. 2560
258 โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคาร A บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 พย. 2560
259 โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคาร B บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 พย. 2560
260 โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคารนันทนาการ บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 พย. 2560
261 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 30 พย. 2560
262 อาคารสถาบันวงดุริยางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 07 ธค. 2560