ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
402 อาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำพไพรรณี 13 มีค. 2562
403 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหรกรรม มจพ. 13 มีค. 2562
404 โครงการ Chateau in town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 13 มีค. 2562 จำนวน 2 อาคาร
405 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 26 มีค. 2562
406 โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 26 มีค. 2562
407 โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 26 มีค. 2562
408 อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน ๙๐ เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 05 เมย. 2562